Mekong for Japanese

Bangkok/バンコク

Chaophraya/ヂャオパラヤー
Point

Chaophraya River/ヂャオパラヤー川

Detail

登録日: / 更新日:
現地語:แม่น้ำเจ้าพระยา
発音:
別名:

Point
Chaophraya/ヂャオパラヤー

Bangkok/バンコク

Mekong for Japanese